Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ

Subscribe to Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ feed Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ
Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) là một dịch vụ phát thanh truyền hình quốc tế đa phương tiện của Mỹ có tin tức và thông tin bằng hơn 40 ngôn ngữ.
Updated: 2 hours 31 min ago

Học giả Uighur bị Trung Quốc tuyên án tù chung thân

Tue, 09/23/2014 - 08:22
Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân cho ông Ilham Tohti, một học giả người Uighur nổi tiếng, về tội gọi là 'âm mưu chia cắt đất nước'

Pages